Услуга

Цена

NATIVA Basic (ITA) –Veriseq NIPT V2

1270 лв.

NATIVA 23 Chromosome (ITA) -Veriseq NIPT V2

1700 лв.

NATIVA Next – Genome Wide (ITA) -Veriseq NIPT V2

1950 лв.

Nativa Plus 2150 лв.
Nativa Karyon 2300 лв.

*Цените са валидни от 17.10.2022 г.