Максимално качество на твое разположение

NATIVA е в състояние да осигури отговор дори в случай на фетална фракция по-малко от 4%. Феталната фракция е необходим параметър, за да се оцени дали количеството анализирана ДНК на плода е представителна за целия хромозомен комплекс на детето. Измерването на фракцията на плода се отчита в доклада.

NATIVA е комбиниран тест със сравнение

NATIVA е скринингов тест, който се базира на анализа на ДНК на плода и е най-добрата алтернатива на комбинирания тест.

Комбинираният тест се извършва чрез вземане на кръв, оценява вероятността плодът да бъде засегнат от тризомията 21 и се основава на оценката на множество параметри като:

  • Хормонално дозиране или BI-тест чрез измерване на биохимичните параметри;

  • Нухалната транслуценция, което е измерване чрез ултразвук на врата на плода;

  • Възраст на майката над 35 години.

Най-достоверният и точен отговор

NATIVA е скринингов тест, способен да изследва ДНК на детето по технологично задълбочен начин, благодарение на платформата на NGS (Секвениране от следващо поколение).

NATIVA е валидиран върху хиляди бременни жени и предоставя точна и навременна информация за тризомиите 21, 18 е 13, половата анеуплоидия и пола на рода.

NATIVA, благодарение на по-голямата чувствителност в сравнение с комбинирания тест, може да ограничи прибягването до инвазивни диагностични тестове, като намали риска от аборт, свързан с тях.

Надеждността и точността на резултатите от NATIVA са много високи с честота на фалшиви положителни или фалшиви отрицателни резултати по-малко от 0,1%.

 

Комбиниран тест

NATIVA

Риск от аборт

Няма

Няма

Чувствителност

85%-95%*

>99,9%

Специфичност

95%

>99,9%

*Ограничаване до тризомия 21