За кого е предназначен тестът

NATIVA е идеален за всички бременни жени, тъй като се избягват рисковете, свързани с инвазивните диагностични тестове.

NATIVA анализира ДНК фрагментите на детето, освободени от плацентата и циркулиращи свободно в кръвта на майката. Може да бъде извършен от 10-а до 18-а седмица от бременността.

Препоръчва се за едноплодна или многоплодна бременност, в резултат от естествено зачеване или изкуствено осеменяване.

Има условия, за които е особено препоръчителен тестът за скрининг на ДНК на плода:

  • Възраст на майката над 35 години;

  • Положителен резултат на скрининг през първото или второто тримесечие (Bi/Tri Test);

  • Бременност с риск от спонтанен аборт;

  • Ултразвуково доказателство за анеуплоидия.